Smaller Default Larger

„lecz aby drogę mierzyć przyszłą,
trzeba nam pomnieć skąd się wyszło”
C. K. Norwid


24 września w świetlicy wiejskich w Trojanach odbyła się sesja historyczna pt. „Nasza historia- nasza pamięć. Dąbrówka na historycznej mapie Mazowsza”. Sesji towarzyszyła wystawa prezentująca zdjęcia i dokumenty dotyczące historii gminy i parafii w Dąbrówce.
Sesja i wystawa były zwieńczeniem różnych działań podejmowanych przez gminę Dąbrówka w ciągu ostatnich 3 lat, a zarazem ostatnim etapem projektu „Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi. Datę 24 września wybrano nieprzypadkowo, bowiem tego dnia przypadała 191. rocznica urodzin wielkiego Polaka - syna dąbróweckiej ziemi - Cypriana Kamila Norwida.


Uroczystego otwarcia sesji dokonał Wójt Dąbrówki Tadeusz Bulik. Następnie dyrektor Gminnego Centrum Kultury Anna Maniecka opowiedziała o projektach dotyczących lokalnej historii zrealizowanych przez Centrum. Kolejne prelekcje wzbogacone prezentacjami multimedialnymi poświęcone były dziejom gminy Dąbrówka. Licznie przybyłym gościom i młodzieży, historię regionalną przybliżyli historycy z terenu powiatu wołomińskiego: Tomasz Rurarz, Piotr Kozioł, Ks. dr Andrzej Rusinowski, Marcin Ołdak, dr Bogdan Chodkiewicz, Jarosław Stryjek, Arkadiusz Wójcik, Zbigniew Michalski. Na sesji podano wiele nowych informacji na temat gminy Dąbrówka. Opowiadano m.in. o odnalezionych stanowiskach archeologicznych, utworzeniu i dziejach parafii w Dąbrówce, życiu codziennym mieszkańców i majątkach ziemskich w XIX w, a także instytucjach publicznych i społecznych w okresie międzywojennym, działaniach wojennych, które miały miejsce na terenie gminy i trudnych czasach Polski Ludowej. Poruszono również temat oświaty i kultury w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Prelegenci, którzy brali udział w sesji to autorzy poszczególnych rozdziałów przygotowywanej przez gminę Dąbrówka publikacji – Gmina Dąbrówka. Zarys dziejów. Program sesji opracowała Agnieszka Nowińska


Na wystawie zaprezentowano efekty kilkuletniej pracy GCK: wybrane zdjęcia z wystawy starych fotografii, która odbyła się w 2009 roku, album „Ocalić tożsamość” – zdjęcia i dokumenty społeczności gminy Dąbrówka – publikacja wydana przez Gminne Centrum Kultury Dąbrówce w 2011 roku, elementy wystawy z czerwca 2012 roku przygotowanej w ramach tegorocznych obchodów 570. rocznicy erygowania parafii w Dąbrówce m.in. kopię obrazu św. Anny z Madonną i Dzieciątkiem, pochodzącego prawdopodobnie z pierwszej dąbróweckiej świątyni oraz bezcenne dokumenty pochodzące z XVIII wieku, odnalezione przez pracowników Gminnego Centrum Kultury. Zaprezentowano również prace nagrodzone w konkursach o tematyce lokalnej przeprowadzone w ramach działań edukacyjnych projektu historycznego, w których wzięli udział najmłodsi przedstawiciele naszej gminy. Centralną część wystawy stanowiły tablice zawierające zdjęcia i dokumenty nawiązujące do poszczególnych rozdziałów przygotowywanej monografii.


Na sesji obecni byli: Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka - Agnieszka Gryglas, Skarbnik Gminy - Agnieszka Adam, przedstawiciele radnych i sołtysów z terenu gminy, radny powiatowy Wiesław Mędrzycki, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie- Elżbieta Remiszewska, Dyrektor LO im. C.K. Norwida w Radzyminie - Urszula Zimińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tłuszczu- Bogumiła Boguszewska prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej- Tadeusz Sasin, proboszczowie parafii w Dąbrówce i Józefowie Ks. Jerzy Mackiewicz i Andrzej Legutko, licznie przybyła młodzież szkolna wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy.


Na zakończenie pozwolę sobie zacytować słowa emerytowanej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Dąbrówce- Pani Krystyny Głowackiej: „To była niezwykła lekcja historii. Wróciłam do domu bogatsza- bogatsza o nowe informacje dotyczące historii regionu- regionu który zamieszkuje.”


Podziękowania za pomoc w przygotowaniu wystawy i sesji kierujemy do Pani Agnieszki Nowińskiej, Anny Matak i Marzeny Milczarczyk z Chruściel, Panów Józefa Sobczaka – i Marka Banasiaka – radnego i sołtysa wsi Trojany, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Urzędu Gminy w Dąbrówce. Dziękujemy również ks. proboszczowi Jerzemu Mackiewiczowi za udostępnienie materiałów i eksponatów do wystawy.
Projekt „Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, przy udziale finansowym Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Gminna Biblioteka Publiczna

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31