Smaller Default Larger

 

   Historia Biblioteki w Józefowie rozpoczyna się w roku 1958. Osobą, której szczególnie zależało na jej powstaniu był Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Józefowie p. Roman Kostrzewa. To głównie dzięki jego staraniom powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Józefowie. Niestety nie istnieją żadne materiały dokumentujące utworzenie Biblioteki, nie ma żadnej uchwały, statutu. Jedyny dokument to księga inwentarzowa. Dla każdej biblioteki to dokument niezwykle ważny, przyjmuje się bowiem, że data pierwszego wpisu to data rozpoczęcia działalności placówki. Pierwszym Kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Józefowie została miejscowa nauczycielka p. Marianna Czarnowska. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką pełniła Biblioteka Powiatowa w Radzyminie
z kierownikiem Jerzym Lewickim na czele. Jest to postać znana w środowisku bibliotekarskim, bardzo zasłużona, śmiało można powiedzieć, że całe swoje życie poświęcił Bibliotekom na terenie  ówczesnego Powiatu Wołomińskiego. 
Ze sprawozdań zbiorczych opracowanych przez Pana Lewickiego wynika, iż w chwili powstania księgozbiór Biblioteki liczył 500 książek, z których korzystało 174 czytelników. Rok później choć liczba książek wynosiła 601 czytelników było już 335, a w ciągu roku wypożyczyli 2011 książek.
Biblioteka mieściła się w poniemieckim baraku, gdzie działała wówczas Szkoła Podstawowa, książki leżały w jednym pomieszczeniu o powierzchni 8/15 m2, razem
z książkami biblioteki szkolnej.
Jak pisze pan Lewicki:
„Biblioteka Gromadzka w Józefowie znajduje się w małym, bardzo niewygodnym lokalu w szkole podstawowej. Lokal jest wspólny z biblioteką szkolną i dostęp dla osób starszych jest raczej bardzo utrudniony.”… sprawozdanie z działalności GBP za 1964 rok.
„Biblioteka mieści się niestety przy szkole w Józefowie, w bardzo trudnych warunkach lokalowych. nie korzysta z niej prawie wcale ludność dorosła, nie spełnia zatem ona tych celów do jakich została powołana… GRN w Kuligowie, 1968 r.

Na początku 1960 r. Pani Czarnowska przeszła na urlop macierzyński, a od 1 kwietnia 1960 roku pracę w Bibliotece rozpoczęła Pani Henryka Rucińska, również nauczycielka miejscowej szkoły. Była to jej praca dodatkowa, bowiem Biblioteka była czynna 63 godziny w miesiącu.
Jak podkreślał Pan Lewicki: „pracownica bardzo dobra, energiczna, ale warunki pracy nie pozwalają na rozwinięcie szerszej działalności.”
Pomimo tych trudnych warunków liczba księgozbioru sukcesywnie zwiększała się, podobnie liczba czytelników i wypożyczeń.
Oprócz działalności Filii Biblioteka dodatkowo rozszerzała swoją działalność poprzez organizację punktów bibliotecznych. W 1965 roku powstały 3 punkty biblioteczne, rok później 2 kolejne , natomiast od roku 1968 działało 6 punktów bibliotecznych
 
w miejscowościach: Kuligów, Józefów, Cisie, Czarnów, Ludwinów, Ostrówek. Mieściły się one w domach prywatnych, prowadzili je mieszkańcy. Książki wymieniano co kwartał z księgozbiorów Filii.
Działalność punktów bibliotecznych przyczyniła się do popularyzacji książki
i czytelnictwa na tym terenie, w roku 1971 z 3.092 woluminów korzystało już 751 czytelników, liczba wypożyczeń 13.783.

   W 1972 miała reforma administracyjna kraju, zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe, utworzono Gminy. W 1973 roku Biblioteka w Józefowie stała się Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce.
Stały nadzór nad Filią miała kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Danuta Kołodziejczyk oraz instruktor Biblioteki w Wyszkowie pani Grażyna Rozenek – instruktor Biblioteki Publicznej w Wyszkowie (udzielały instruktażu, służyły rada
i pomocą) W tamtym czasie nadzór nad bibliotekami z terenu woj. ostrołęckiego pełniła Wojewódzka Biblioteka w Ostrołęce. Jednak ze względu na dużą odległość, która dzieliła obie placówki funkcję tę pełniła Biblioteka Publiczna w Wyszkowie.

   W chwili powstania Filii Gminnej Biblioteki Publicznej księgozbiór liczył 3340 książek, 551 czytelników, 11969 wypożyczeń.
Na początku lat 70 Bibliotekę przeniesiono do drewnianego domu własnościowego pana Juliana Kuchty. Biblioteka zajmowała powierzchnię 20 m2. Warunki nadal dalekie były od idealnych, ale bez porównania lepsze od ciasnoty poniemieckiego baraku. Było ogrzewanie elektryczne, książki poukładane na drewnianych regałach, poustawiane działami.
Poprawa warunków lokalowych umożliwiła prowadzenie dodatkowej działalności kulturalnej tzn. konkursów czytelniczych, odczytów, lekcji bibliotecznych, pogadanek, spotkań autorskich.
W ramach pracy kulturalno – oświatowej biblioteka współpracowała głównie                    z młodzieżą szkolną, wspólnie wykonywano np.  dekoracje związane
z uroczystościami takimi jak: „Dzień Wojska Polskiego”, „Rocznica Rewolucji Październikowej”, 1 Maja,  „Dni Oświaty, Książki i Prasy”
W 1977 r. Biblioteka otrzymała radio i adapter, co i umożliwiło wprowadzenie nowych form pracy kulturalno – oświatowej i przyciągnęło kolejnych czytelników.
Niestety powoli upadała działalność punktów bibliotecznych, w 1977 r. zlikwidowano punkt biblioteczny w Ostrówku, i chociaż w lipcu 1978 utworzono nowy w Kowalisze. W 1980 zlikwidowano kolejny punkt, rok później kolejny.
Na przełomie lat 80 – tych i dziewięćdziesiątych Biblioteka Gminna przeżywała wzloty i upadki. Zmianom ulegała nie tylko liczba czytelników, ale też w wyniku selekcji książek przestarzałych i zniszczonych, liczba księgozbioru. Również rozwój sieci telewizyjnej, video wypierały książkę i były skutkiem obniżenia poziomu czytelnictwa. Stopniowo likwidowano też kolejne punkty biblioteczne. Wiązało się to większymi wymaganiami czytelników, którzy potrzebowali więcej książek o tematyce popularno - naukowej, a te w większości mogli znaleźć wyłącznie w Bibliotece Gminnej.
Rok 1984 był rokiem wielkich zmian. Pani Henryka Rucińska odeszła na emeryturę
i funkcję kierowniczą ponownie objęła Marianna Czarnowska. Biblioteka zmieniła swoją siedzibę, księgozbiór przeniesiono do domu P. Czarnowskiej (pomieszczenie
o powierzchni 24m 2, ale centralne ogrzewanie, łazienka, dostęp do bieżącej wody)
 Niestety zlikwidowano 3 punkty biblioteczne co od razu miało swoje odbicie
w poziomie czytelnictwa: 5584 książki, 268 czytelników, 2427 wypożyczeń.
Od roku 1985 do 1989 r. istniał jedynie punkt biblioteczny w Kuligowie.
Czytelnikami biblioteki byli głownie ludzie młodzi: uczniowie szkół podstawowych, zawodowych, średnich, rolnicy, nauczyciele, ludzie różnych zawodów.
Największym zainteresowaniem cieszyły się książki z zakresu sztuki kulinarnej, karmienia niemowląt, kurs kroju i szycia, pielęgnacja urody oraz  czasopisma „Gospodyni”, „Przyjaciółka”, „Kobieta i życie”, „Nowa wieś”
Oprócz typowej pracy bibliotecznej (wpisywanie do inwentarza, opisywanie, katalogi, obkładanie książek, naprawa nowych, lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej) kontynuowano działalność kulturalno – oświatową. We współpracy z miejscową szkołą przeprowadzano różne konkursy wiedzowe, plastyczne  „Mój ulubiony bohater książkowy”, „Co wiesz o czasopiśmie i książce” dla najmłodszych czytelników organizowano wieczory baśni, spotkania z pisarzami np. panem Dworczykiem,. Poza tym Biblioteka organizowała wystawki okolicznościowe, gazetki z okazji kolejnych rocznic, Dnia Kobiet, Wyzwolenia Warszawy, Dnia Ludowego Wojska Polskiego, Odzyskanie Niepodległości, Dnia Edukacji Narodowej.
 W roku 1986 ponownie zmieniono lokal na większy 39 m2, z samodzielnym wejściem. Nie znaczy to ze nie było żadnych problemów. Pani Kierownik najczęściej wymienia: niewystarczająca ilość opału, brak telewizora, zepsute radio, żadnych materiałów audiowizualnych.
    W latach 1990 – 1991 zaszły kolejne zmiany kadrowe jak i organizacyjne Marianna Czarnowska odeszła na emeryturę, a pracę w Filii rozpoczęła Wiesława Kuchta. Zlikwidowano ostatni punkt biblioteczny ze względu na niski poziom czytelnictwa
i rezygnacji osoby prowadzącej punkt.
Nastąpiła kolejna zmiana siedziby Biblioteki (lokal o powierzchni 40 m2 ,
w którym Filia mieści się do dziś.

Biblioteka gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym obejmując literaturę piękną polską i obcą dla dzieci i dorosłych, literaturę popularno-naukową, dokumenty życia społecznego, regionalia, czasopisma oprawne; prenumeruje bieżące czasopisma. Na jej półkach można również znaleźć m.in. najnowsze edycje słowników, encyklopedii
i leksykonów. Obecnie w 2008 roku Filia liczy ponad 6049 księgozbiorów i 85 czytelników. Wypożyczono 1404 książki i 368 czasopism. Ciekawostką jest data pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej to 1958 rok, natomiast na książce z nr 1 widnieje data włączenia do biblioteki 15 października.

   Proszę o poprawienie, uzupełnienie naszych informacji, będziemy wdzięczni za zdjęcia, może jakieś dokumenty nieprzydatne dla Państwa, a bezcenne dla nas.
Szanowni Państwo, mamy świadomość, że to dopiero początek drogi mającej na celu przywrócenie tej bibliotece należnej jej rangi w środowisku. Filia zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki.
Wygląd, lokal od dawna były naszą bolączką. Próbowaliśmy znaleźć nowy lokal, ale jak się okazało nie jest to takie łatwe. Remont pomieszczenia i adaptacja dokonana przez właścicieli budynku umożliwiła nam dokonanie korzystnych zmian zarówno pod względami estetycznymi jak i funkcjonowania Filii.
 W historii placówki ciągle powtarzało się zdanie o trudnych warunkach, dziś jesteśmy dumni z jej wyglądu. Chcielibyśmy aby Biblioteka dobrze spełniała swoją rolę
i służyła mieszkańcom.
 


 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31