Smaller Default Larger

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Image
Wójt Gminy Dąbrówka - Tadeusz Bulik wręcza Dyrektor Gminnego Centrum Kultury - Annie Manieckiej Akt Przekazania

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi, dyrektorzy ośrodków i domów kultury Powiatu Wołomińskiego, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele KGW, stowarzyszeń, organizacji kulturalnych i sportowych z terenu Gminy Dąbrówka. Impreza rozpoczęła się odczytaniem Aktu Przekazania Budynku (zajmowanego dotychczas przez Urząd Gminy) Gminnemu Centrum Kultury oraz uroczystym przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy Dąbrówka – Tadeusza Bulika, Przewodniczącego Rady Gminy – Mirosława Żurawskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Jacka Skłodowskiego i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Annę Maniecką.

Image
Uroczyste przecięcie wstęgi

Następnie goście zostali oprowadzeni po wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach GCK i mogli podziwiać nowoczesny wygląd Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Gminnego Centrum Informacji, jak również obejrzeć wystawę poświęconą działalności placówki. Jednak największe wrażenie wywarła zmodernizowana sala widowiskowa z nową, piękną sceną. Atrakcjom nie było końcaĄ Pan Tadeusz Bulik dokonał pierwszego odsłonięcia kurtyny, za którą czekał, już gotowy do występu, zespół „Klezmersi”. Muzycy zachwycili słuchaczy niezwykle oryginalnym wykonaniem przedwojennego polskiego utworu "Rebeca", węgierskiego czardasza "Cygan, cygan" czy rumuńskiej "Hory".

Image
Zaproszenie gości do zmodernizowanej siedziby GCK

Dla większości słuchaczy było to pierwsze zetknięcie z muzyką klezmerską, ale gromkie brawa po każdym utworze i owacje na stojąco na koniec występu mówią same za siebie.

Koncert był niewątpliwie ucztą dla ducha, ale organizatorzy nie zapomnieli również o pokrzepieniu ciała. Po występie muzycznym gospodyni imprezy – Pani Anna Maniecka w imieniu własnym oraz władz samorządowych zaprosiła zebranych gości na poczęstunek.

To była bardzo udana impreza. Gratulacjom i zachwytom nie było końca.

Gminne Centrum Kultury zostało utworzone 1. kwietnia 2000 roku na mocy Uchwały Rady Gminy Dąbrówka. W jego skład weszła Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce wraz z Filią w Józefowie, Ośrodek Kultury, a od 15. grudnia 2004 roku przy GCK działa Gminne Centrum Informacji.

Image
Historia powstania GCK i przedstawienie działoalności placówki

Przez te 5 lat Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce stało się prężnie działającą jednostką kulturalną i może się poszczycić niemałym już dorobkiem. Proponuje ono mieszkańcom gminy różnorodne formy edukacji kulturalnej i rozrywki. Do kalendarza imprez na stałe wpisały się: Przegląd Programów Świąteczno-Noworocznych połączony z akcją WOŚP, Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz plenery malarskie "C.K. Norwid – Poeta Naszej Ziemi", imprezy z okazji Dnia Dziecka, festyny wakacyjne, dożynki, uroczystości patriotyczne związane m.in. z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, Odzyskaniem Niepodległości i inne.

 
Image
Gratulacje dyrektorów ośrodków kultury Powiatu Wołomińskiego dla Pani Anny Manieckiej
 
Image
Zwiedzanie pomieszczeń
Image
Koncert zespołu Klezmersi

Gminna Biblioteka Publiczna

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30