Smaller Default Larger

Nieliczni mogą szczycić się tym, że w pobliżu urodził się i żył tak wielki poeta jakim był Cyprian Kamil Norwid. Urodził się 24 września 1821 r. w miejscowości Laskowo – Głuchy, w parafii Dąbrówka, obecnie gmina Zabrodzie. Był synem Jana Norwida oraz Ludwiki ze Zdzieborskich. Został ochrzczony 1 października 1821 r. w parafialnym Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce. Znajduje się tam tablica upamiętniająca to wydarzenie. Metryka chrztu, która dotychczas była w posiadaniu tutejszej parafii obecnie znajduje się w archiwum Kurii Warszawsko – Praskiej.

  

Dzieciństwo Norwid spędził w dworku w Głuchach. Gdy miał 4 lata zmarła jego matka. Została pochowana najprawdopodobniej przy dąbróweckim kościele, a obecnie jej symboliczny grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce. Ojciec ze względu na obowiązki zawodowe nie mógł zajmować się dziećmi, dlatego opiekę nad nimi przejęła prababka, miecznikowa Hilaria Sobieska. Dziesięć lat później zmarł także Jan Norwid. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Młodym Norwidem i jego rodzeństwem po śmierci babki zaopiekował się wujek - Ksawery Dybowski, mieszkający w dworku ziemiańskim w Dębinkach.


Nasza gmina podejmuje wiele działań mających na celu popularyzację zarówno twórczości jak i samego Norwida. W 2001 roku, w 180 rocznicę jego chrztu z inicjatywy wójta gminy Tadeusza Bulika w kościele parafialnym w Dąbrówce została odsłonięta pamiątkowa tablica. Wtedy też na miejscowym cmentarzu powstał symboliczny grób matki poety.

 
Corocznie odbywają się uroczystości upamiętniające rocznicę narodzin i chrztu Cypriana Kamila Norwida, plenery malarskie, konkursy poetyckie, których  finał  ma miejsce w maju, w rocznice śmierci artysty.

Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi” pierwszy raz skupił uczestników w 2000 roku. Z biegiem czasu swoim zasięgiem obejmował nowe powiaty. Uczestnicy wyłonieni w drodze gminnych i miejskich eliminacji przeprowadzonych przez ośrodki kultury i placówki oświatowe prezentują wybrane utwory Norwida w jednej z trzech kategorii: recytacji indywidualnej, teatrze jednego aktora oraz poezji śpiewanej.

     

 

Występy oceniają powołane komisje, w skład których wchodzą aktorzy znani z teatru bądź telewizji, lektorzy i narratorzy, muzycy, pracownicy naukowi (norwidolodzy) oraz nauczyciele. Po przesłuchaniach odbywają się warsztaty aktorskie i interpretacyjne prowadzone przez aktorów i norwidologów. Od roku 2010 przyznawana jest również nagroda specjalna za wybitną interpretację utworu poety w postaci statuetki przedstawiającej Norwida autorstwa Magdaleny Karłowicz Iwanickiej.

     

 

Głównymi organizatorami konkursu niezmiennie są Wójt Gminy Dąbrówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. Od lat współorganizatorem jest Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego i Dąbróweckie Stowarzyszenie „Ścieżkami Norwida”. Honorowy patronat pełnią Marszałek Województwa Mazowieckiego i Starosta Wołomiński.


Laureaci konkursu od trzech lat prezentują się na Zamku Królewskim podczas gali wręczenia nagród im. Cypriana Kamila Norwida przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

www.norwid.mazovia.pl

 Plener Malarski – „ Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida” organizowany jest od 10 lat. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu wołomińskiego.  Powstają na nim prace dotyczące miejsc, z którymi Norwid był związany. Plener nie ma formy konkursu. Jest raczej pretekstem do tego, aby niejako przybliżyć młodzieży postać i miejsca związane z dzieciństwem i wczesną młodością poety. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury oraz Wójt Gminy Dąbrówka. Honorowy patronat pełnią Marszałek Województwa Mazowieckiego i Starosta Wołomiński.

 

Warto wspomnieć, że z okazji 130 rocznicy śmierci poety rok 2013 ogłoszono Rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu. Obchody w powiecie wołomińskim miały szczególny oddźwięk. Organizowano konkursy poetyckie, konkursy wiedzy, plenery malarskie, uroczystości rocznicowe, koncerty, konferencje, wystawy. Wydano także publikacje: książkową i multimedialną. Organizatorami w/w działań było Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce, Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce, Stowarzyszenie AXA z Rysia, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska w Strachówce oraz Gmina Dąbrówka.

 

    Podsumowanie Roku Norwida w powiecie wołomińskim odbyło się  w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. Uroczystość zgromadziła ok. setki uczestników. Obchody rozpoczęto prezentacją multimedialną „Rok z Norwidem” przygotowaną przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.

 

Nagranie, które prezentowało przedsięwzięcia podejmowane przez ten rok, na terenie powiatu, zawierało również wypowiedzi mieszkańców na temat poety, jego twórczości oraz wpływu na społeczność lokalną. Kolejnym ważnym punktem podsumowania były prezentacje publikacji „Rzeczpospolita Norwidowska” przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska w Strachówce oraz „Czy można tęsknocie nakazać- zniknij!” autorstwa Marii Mojzesowicz. Wszystkie trzy publikacje zostały wydane staraniem Starostwa Powiatowego w Wołominie. Zwieńczeniem uroczystości był koncert przygotowany przez Stowarzyszenie AXA z Rysia pt.: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba…”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z  Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach dopełnienia tegorocznych obchodów Roku Cypriana Kamila Norwida postanowił dodatkowo wyróżnić finalistów konkursów norwidowskich odbywających się na terenie województwa.

Laureaci m.in. Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid- Poeta Naszej Ziemi” wzięli udział w dwudniowych warsztatach teatralnych, czego efektem był występ na deskach Teatru Polskiego w Warszawie.

www.teatrpolski.waw.pl

www.teatrpolski.waw.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31