Smaller Default Larger

"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

Tak właśnie brzmiały słowa przysięgi  „ Cichociemnych”,  specjalnie szkolonych, legendarnych żołnierzy polskiej armii, którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na spadochronach na terytorium okupowanej Polski. 

 

 

Jeden z takich zrzutów miał miejsce w nocy z 9/10 kwietnia 1944 r. w Kołakowie. Operacja miała kryptonim „ Weller 2” a placówka „ Imbryk” odebrała zrzut.

 

Na ziemi, wśród drzew, które zapewne pamiętały tamte wydarzenia spotkało się wiele grup ludzi, którzy z całą stanowczością nie pozwolą, aby bohaterowie wojenni zostali zapomniani. I aby szerzyć wiedzę dot. ich działań oraz roli, jaką odegrali podczas wojny postanowiono, aby obchody rozpoczęły się biegiem ku czci „ Cichociemnych”. Wzięły w nim udział dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum, w sumie 260 osób.

 

Po jego zakończeniu i wręczeniu zasłużonych medali dało się słyszeć dźwięk samolotu, który nadleciał nad kołakowski las. Wszyscy patrzyli w niebo. Samolot zatoczył koło i oczom uczestników obchodów ukazały się spadochrony. Początkowo jako małe plamki na pochmurnym niebie, później można było dojrzeć spadochrony i sylwetki skoczków z biało – czerwonymi wstęgami. Wylądowali. Mimo wiatru wylądowali. Przywitani zostali ogromnymi brawami. Doceniliśmy ich wyczyn. Wielu z nas przyszła do głowy myśl, że skoczkowie z 1944 r. musieli skakać w nocy, nie zawsze przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, prowadzeni światłem, któremu musieli zaufać.

 

Po wspaniałym widowisku Poczty sztandarowe OSP gminy Dąbrówka oraz Poczet Sztandarowy Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”, poprowadziły zebranych do Pomnika Chwały Oręża Polskiego, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Byli to:

 

Grupa skoczków - członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy w składzie: Szymon Chełmicki, Michał Balonis, Maciej Gago

 

W imieniu rodzin „ Cichociemnych”: pani Danuta Bałuk – wdowa po Cichociemnym, generale Stefanie Bałuku, pan Krzysztof Malmurowicz, pani Barbara Piwnik- krewna porucznika Jana Piwnika ps. „ Ponury”

 

Przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Armii Krajowej odbierającej zrzut : Leon Zadróżny – syn Mariana Zadróżnego ps. Sęp, pani Małgorzata Ambroziak i Olga Pakuła – w imieniu rodziny Czesława

 

Pakuły, Joanna Zdunek – wnuczka Eugeniusza Getki ps. „Dąb”

 

Bartłomiej Misiewicz – dyrektor gabinetu politycznego MON, rzecznika prasowego Ministra w asyście Pułkownika Kazimierza Bednorza – Dyrektora Centrum Operacyjnego MON

 

Żołnierze Jednostki Wojskowej GROM

 

pan Piotr Uściński - poseł na Sejm RP, wnuk Mariana Zadróżnego ps. „Sęp” z panią Marzeną Małek – Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesław Mędrzycki – Radny Powiatu Wołomińskiego

 

Przedstawiciele Fundacji Sprzymierzeni z GROM, GROM Group

 

pani Marta Rajchert - Radna Powiatu Wołomińskiego, w imieniu Starosty Wołomińskiego

 

pan Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki

 

pan Jarosław Chodorski - Wójt Gminy Jabłonna

 

pan Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka, pan Zenon Zadróżny – wnuk Mariana Zadróżnego , z-ca wójta oraz pan Marcin Kaczmarczyk – Przewodniczący Rady Gminy – w imieniu

samorządu Gminy Dąbrówka

 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego PUL w Wołominie

 

Członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej z Radzymina

 

Po uroczystym złożeniu kwiatów i oddaniu czci „ Cichociemnym” nastąpiła krótka przerwa. Zainteresowani mogli obejrzeć wystawy plenerowe poświęcone Cichociemnym i żołnierzom Armii

Krajowej. Pierwsza opisywała sylwetki „Cichociemnych” biorących udział w operacji Weller 1 i Weller 2 w noc z 9 na 10 kwietnia 1944 r. Druga, przedstawiała historię żołnierzy Armii Krajowej z

placówki nr 6 (ówczesna Gmina Małopole). Uroczystościom towarzyszył piknik wojskowy, w trakcie którego każdy mógł zobaczyć pojazdy wojskowe, obejrzeć wystawę z zabytkowymi uzbrojeniami.

Swoją celność można było sprawdzić na strzelnicy ASG. Nie zabrakło również obowiązkowej dla miasteczka wojskowego- grochówki. Dla tych, którzy mieli ochotę pośpiewać przy ognisku czekały

śpiewniki i wiele pieśni do wyboru. Oczywistym jest fakt, że przy ognisku można było usmażyć kiełbaskę.

 

O godzinie 20.00 wystartował I Nocny Bieg Przełajowy „Weller 2” Kołaków ’44 na ok. 5 km. Wzięło w nim udział 120 osób. W zaskakującym czasie uczestnicy przebiegli dość trudny, nocny dystans. Na mecie czekały na nich medale, które zostały wręczone przez pana Piotra Uścińskiego - posła na Sejm RP, panią Marzenę Małek – Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radosława Korzeniewskiego – Wójta Gminy Dąbrówka.

 

Kolejny punkt programu był momentem szczególnie podniosłym. Po zmroku, o godz. 21.00 odśpiewany został Hymn Polski, odczytano Apel Pamięci. Podczas Apelu na polanie ukazał się przygotowany przez nas świetlny symbol spadochroniarzy – spadający do walki orzeł, który w szponach trzyma laur (znak chwały żołnierskiej). Następnie uczestnicy obchodów z 316 zapalonych zniczy uzupełnili symbol o kotwicę ( znak Polski Walczącej). Liczba 316 oznacza liczbę skoczków - Cichociemnych, którym udało się szczęśliwie wylądować w Polsce.

 

Wykonaliśmy zadanie. Uczciliśmy pamięć bohaterów. Mamy nadzieję, że ich czyny nigdy nie odejdą w zapomnienie i będą wspominane z należytym szacunkiem.

 

Organizatorami obchodów Weller 2. Kołaków ’44 upamiętniających 72 rocznicę zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem byli Wójt Gminy Dąbrówka - Radosław Korzeniewski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Anna Maniecka oraz Dariusz Lorek - MUKS Dąbrówka. Współorganizatorami: Fundacja „Sprzymierzeni z GROM” – Grzegorz Wydrowski, GROM Group – Jarosław Miller oraz Jarosław Dąbrowski z Kobyłki

 

Patroni medialni wydarzenia to : Kurier „W” , Życiu Powiatu na Mazowszu, Wieści Podwarszawskie, Radio Fama, Karwacki Studio.

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim , którzy włączyli się w przygotowanie obchodów:

 

Szymonowi Chełmickiemu – za pomoc w zorganizowaniu skoków,

 

Damianowi Stachurskiemu - MUKS Dąbrówka oraz młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce za koordynację biegu

 

Damianowi Stankiewiczowi – mieszkańcowi Laskowa, studentowi WAT- u w Warszawie za prowadzenie części oficjalnej, poprowadzenie Apelu pamięci

 

Uczniom I Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego PUL w Wołominie za oprawę części oficjalnych

 

Harcerzom z Zespołu Szkół w Józefowie

 

Jednostkom OSP z terenu Gminy Dąbrówka : OSP Kołaków, OSP Ludwinów - Józefów, OSP Kuligów, OSP Ślężany , OSP Dąbrówka, OSP Lasków , OSP Zaścienie, OSP Chajęty za pomoc w

zapewnieniu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, oświetlenie terenu obchodów

 

Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej na czele z kierownikiem Mateuszem Kaszubą

 

Tomaszowi Jaworskiemu – sołtysowi wsi Kołaków

 

Inżynierii Ruchu z Guzowatki za udostępnienie lamp solarnych do oświetlenia terenu

 

Stanisławowi Kryśkiewiczowi z Trojan- Instalatorstwo Elektryczne „El-Dom” za udostepnienie wysięgnika

 

Marii Krzyżanowskiej – właścicielce cukierni w Dąbrówce

 

Mieszkańcom gminy, którzy udostępnili teren na organizacje imprezy

 

 

001_fot.Adrian_Bachoz
001_fot.Adrian_Bachoz
002_fot.Adrian_Bachoz
002_fot.Adrian_Bachoz
003_fot.Adrian_Bachoz
003_fot.Adrian_Bachoz
004_fot.Bogdan_Sladowski
004_fot.Bogdan_Sladowski
005_fot.Bogdan_Sladowski
005_fot.Bogdan_Sladowski
006_fot.Bogdan_Sladowski
006_fot.Bogdan_Sladowski
007_fot.Bogdan_Sladowski
007_fot.Bogdan_Sladowski
008_fot.Bogdan_Sladowski
008_fot.Bogdan_Sladowski
009_fot.Bogdan_Sladowski
009_fot.Bogdan_Sladowski
010_fot.Bogdan_Sladowski
010_fot.Bogdan_Sladowski
011_fot.Bogdan_Sladowski
011_fot.Bogdan_Sladowski
012_fot.Bogdan_Sladowski
012_fot.Bogdan_Sladowski
013_fot.Bogdan_Sladowski
013_fot.Bogdan_Sladowski
014_fot.Bogdan_Sladowski
014_fot.Bogdan_Sladowski
015_fot.Bogdan_Sladowski
015_fot.Bogdan_Sladowski
016_fot.Bogdan_Sladowski
016_fot.Bogdan_Sladowski
017_fot.Bogdan_Sladowski
017_fot.Bogdan_Sladowski
018_fot.Bogdan_Sladowski
018_fot.Bogdan_Sladowski
019_fot.Bogdan_Sladowski
019_fot.Bogdan_Sladowski
020_fot.Bogdan_Sladowski
020_fot.Bogdan_Sladowski
021_fot.Bogdan_Sladowski
021_fot.Bogdan_Sladowski
022_fot.Bogdan_Sladowski
022_fot.Bogdan_Sladowski
023_fot.Bogdan_Sladowski
023_fot.Bogdan_Sladowski
024_fot.Adrian_Bachoz
024_fot.Adrian_Bachoz
025_fot.Adrian_Bachoz
025_fot.Adrian_Bachoz
026_fot.Bogdan_Sladowski
026_fot.Bogdan_Sladowski
028_fot.Bogdan_Sladowski
028_fot.Bogdan_Sladowski
029_fot.Bogdan_Sladowski
029_fot.Bogdan_Sladowski
030_fot.Bogdan_Sladowski
030_fot.Bogdan_Sladowski
031_fot.Bogdan_Sladowski
031_fot.Bogdan_Sladowski
032_fot.Bogdan_Sladowski
032_fot.Bogdan_Sladowski
033_fot.Bogdan_Sladowski
033_fot.Bogdan_Sladowski
034_fot.Bogdan_Sladowski
034_fot.Bogdan_Sladowski
035_fot.Bogdan_Sladowski
035_fot.Bogdan_Sladowski
036_fot.Bogdan_Sladowski
036_fot.Bogdan_Sladowski
037_fot.Bogdan_Sladowski
037_fot.Bogdan_Sladowski
038_fot.Bogdan_Sladowski
038_fot.Bogdan_Sladowski
039_fot.Bogdan_Sladowski
039_fot.Bogdan_Sladowski
040_fot.Bogdan_Sladowski
040_fot.Bogdan_Sladowski
041_fot.Bogdan_Sladowski
041_fot.Bogdan_Sladowski
042_fot.Bogdan_Sladowski
042_fot.Bogdan_Sladowski
043_fot.Bogdan_Sladowski
043_fot.Bogdan_Sladowski
044_fot.Bogdan_Sladowski
044_fot.Bogdan_Sladowski
045_fot.Bogdan_Sladowski
045_fot.Bogdan_Sladowski
046_fot.Bogdan_Sladowski
046_fot.Bogdan_Sladowski
047_fot.Adrian_Bachoz
047_fot.Adrian_Bachoz
048_fot.Bogdan_Sladowski
048_fot.Bogdan_Sladowski
050_fot.Bogdan_Sladowski
050_fot.Bogdan_Sladowski
051_fot.Bogdan_Sladowski
051_fot.Bogdan_Sladowski
052_fot.Bogdan_Sladowski
052_fot.Bogdan_Sladowski
053_fot.Adrian_Bachoz
053_fot.Adrian_Bachoz
054_fot.Bogdan_Sladowski
054_fot.Bogdan_Sladowski
055_fot.Adrian_Bachoz
055_fot.Adrian_Bachoz
056_fot.Adrian_Bachoz
056_fot.Adrian_Bachoz
057_fot.Adrian_Bachoz
057_fot.Adrian_Bachoz
058_fot.Adrian_Bachoz
058_fot.Adrian_Bachoz
059_fot.Adrian_Bachoz
059_fot.Adrian_Bachoz
060_fot.Adrian_Bachoz
060_fot.Adrian_Bachoz
061_fot.Adrian_Bachoz
061_fot.Adrian_Bachoz
062_fot.Bogdan_Sladowski
062_fot.Bogdan_Sladowski
063_fot.Bogdan_Sladowski
063_fot.Bogdan_Sladowski
064_fot.Bogdan_Sladowski
064_fot.Bogdan_Sladowski
065_fot.Bogdan_Sladowski
065_fot.Bogdan_Sladowski
066_fot.Bogdan_Sladowski
066_fot.Bogdan_Sladowski
067_fot.Bogdan_Sladowski
067_fot.Bogdan_Sladowski
068_fot.Bogdan_Sladowski
068_fot.Bogdan_Sladowski
069_fot.Bogdan_Sladowski
069_fot.Bogdan_Sladowski
070_fot.Bogdan_Sladowski
070_fot.Bogdan_Sladowski
071_fot.Bogdan_Sladowski
071_fot.Bogdan_Sladowski
072_fot.Bogdan_Sladowski
072_fot.Bogdan_Sladowski
073_fot.Bogdan_Sladowski
073_fot.Bogdan_Sladowski
074_fot.Bogdan_Sladowski
074_fot.Bogdan_Sladowski
075_for.Adrian_Bachoz
075_for.Adrian_Bachoz
076_fot.Adrian_Bachoz
076_fot.Adrian_Bachoz
077_fot.Adrian_Bachoz
077_fot.Adrian_Bachoz
078_fot.Adrian_Bachoz
078_fot.Adrian_Bachoz
079_fot.Bogdan_Sladowski
079_fot.Bogdan_Sladowski
080_fot.Bogdan_Sladowski
080_fot.Bogdan_Sladowski
081_fot.Bogdan_Sladowski
081_fot.Bogdan_Sladowski
082_fot.Bogdan_Sladowski
082_fot.Bogdan_Sladowski
083_fot.Bogdan_Sladowski
083_fot.Bogdan_Sladowski
084_fot.Bogdan_Sladowski
084_fot.Bogdan_Sladowski
085_fot.Bogdan_Sladowski
085_fot.Bogdan_Sladowski
086_fot.Bogdan_Sladowski
086_fot.Bogdan_Sladowski
087_fot.Bogdan_Sladowski
087_fot.Bogdan_Sladowski
088_fot.Bogdan_Sladowski
088_fot.Bogdan_Sladowski
089_fot.Bogdan_Sladowski
089_fot.Bogdan_Sladowski
090_fot.Bogdan_Sladowski
090_fot.Bogdan_Sladowski
091_fot.Bogdan_Sladowski
091_fot.Bogdan_Sladowski
092_fot.Bogdan_Sladowski
092_fot.Bogdan_Sladowski
093_fot.Bogdan_Sladowski
093_fot.Bogdan_Sladowski
094_fot.Bogdan_Sladowski
094_fot.Bogdan_Sladowski
095_fot.Bogdan_Sladowski
095_fot.Bogdan_Sladowski
096_fot.Bogdan_Sladowski
096_fot.Bogdan_Sladowski
097_fot.Bogdan_Sladowski
097_fot.Bogdan_Sladowski
098_fot.Bogdan_Sladowski
098_fot.Bogdan_Sladowski
099_fot.Bogdan_Sladowski
099_fot.Bogdan_Sladowski
100_fot.Bogdan_Sladowski
100_fot.Bogdan_Sladowski
101_fot.Bogdan_Sladowski
101_fot.Bogdan_Sladowski
102_fot.Bogdan_Sladowski
102_fot.Bogdan_Sladowski
103_fot.Bogdan_Sladowski
103_fot.Bogdan_Sladowski
104_fot.Bogdan_Sladowski
104_fot.Bogdan_Sladowski
105_fot.Bogdan_Sladowski
105_fot.Bogdan_Sladowski
106_fot.Bogdan_Sladowski
106_fot.Bogdan_Sladowski
107_fot.Bogdan_Sladowski
107_fot.Bogdan_Sladowski
108_fot.Bogdan_Sladowski
108_fot.Bogdan_Sladowski
109_fot.Bogdan_Sladowski
109_fot.Bogdan_Sladowski
110_fot.Bogdan_Sladowski
110_fot.Bogdan_Sladowski
111_fot.Bogdan_Sladowski
111_fot.Bogdan_Sladowski
112_fot.Bogdan_Sladowski
112_fot.Bogdan_Sladowski
113_fot.Bogdan_Sladowski
113_fot.Bogdan_Sladowski
114_fot.Bogdan_Sladowski
114_fot.Bogdan_Sladowski
115_fot.Bogdan_Sladowski
115_fot.Bogdan_Sladowski
116_fot.Bogdan_Sladowski
116_fot.Bogdan_Sladowski
117
117
118_fot.Bogdan_Sladowski
118_fot.Bogdan_Sladowski
119_fot.Bogdan_Sladowski
119_fot.Bogdan_Sladowski
120_fot.Bogdan_Sladowski
120_fot.Bogdan_Sladowski
121_fot.Bogdan_Sladowski
121_fot.Bogdan_Sladowski
122_fot.Bogdan_Sladowski
122_fot.Bogdan_Sladowski
123_fot.Bogdan_Sladowski
123_fot.Bogdan_Sladowski
124_fot.Bogdan_Sladowski
124_fot.Bogdan_Sladowski
125_fot.Bogdan_Sladowski
125_fot.Bogdan_Sladowski
126_fot.Bogdan_Sladowski
126_fot.Bogdan_Sladowski
127_fot.Bogdan_Sladowski
127_fot.Bogdan_Sladowski
128_fot.Bogdan_Sladowski
128_fot.Bogdan_Sladowski
129_fot.Bogdan_Sladowski
129_fot.Bogdan_Sladowski
130_fot.Bogdan_Sladowski
130_fot.Bogdan_Sladowski
131_fot.Bogdan_Sladowski
131_fot.Bogdan_Sladowski
132_fot.Bogdan_Sladowski
132_fot.Bogdan_Sladowski

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany
do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31