Smaller Default Larger

037b kuznia belka

 

 W 2022 roku Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zakończyło realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich”.

Wartość operacji – 724 722,00 zł
Dofinansowanie – 169 000,00 zł
w tym:
- Środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 143 650,00 zł
- Publiczne środki krajowe w kwocie 25 350,00 zł

Celem operacji było zagospodarowanie terenu, w tym wybudowanie sceny plenerowej, przy izbie tradycji rybackich, która znajduje się w Dąbrówce przy ulicy Kościelnej.
Zakres wykonanych robót w ramach operacji:

  • wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej- alejek i chodników;
  • wybudowanie sceny plenerowej z elementami kutymi;
  • zakup i montaż wyposażenia infrastruktury - 11 szt. latarni parkowych;
  • zakup i montaż małej architektury – 6 szt. ławek parkowych, 6 szt. koszy na śmieci, 5 szt. tablic wystawienniczych oraz 8 szt. stojaków na rowery;
  • zagospodarowanie zieleni - wykonanie trawników parkowych;
  • zakup i montaż ogrodzenia

Teren wokół izby tradycji rybackich został ogrodzony i oświetlony. Na placu zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci oraz latarnie. Teren zieleni jest połączony alejkami wykonanymi z kostki brukowej. Zakupiono i zamontowano również zewnętrzne tablice informacyjno - wystawiennicze zewnętrzne, na których będą umieszczane wystawy sezonowe o lokalnym dziedzictwie kulturowym, w tym o rybołówstwie. Dla przyjezdnych został wykonany parking, dla uprawiających turystykę rowerową zamontowano stojaki na rowery. Wizytówką terenu jest scena plenerowa z elementami kutymi, która pozwala na organizację wydarzeń scenicznych na zewnątrz. Zależało nam na stworzeniu miejsca przyjaznego dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek.

Zagospodarowany teren będzie miejscem organizacji wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i tradycje lokalne dla różnych grup odwiedzających gminę, w tym turystów zwiedzających okolice szlakami rowerowymi powiatu wołomińskiego. Zdecydowanie przyczyni się do promocji rzeki Bug i walorów naturalnych gminy. Aranżacja placu na miejsce nasycone klimatem tradycji i historii regionu przełoży się na wzrost zainteresowania również samą izbą tradycji w różnych grupach wiekowych.

 

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010
011
011
012
012
013
013
014
014
015
015
016
016
017
017
018
018
019
019
020
020
021
021
022
022
023
023
024
024
025
025
026
026
027
027
028
028
029
029
030
030
031
031
032
032
033
033
034
034
035
035
036
036
037
037
038
038
039
039
040
040
041
041
042
042
043
043
044
044
045
045
046
046
047
047
048
048
049
049

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31